Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ujváry Autós Magániskola. (a továbbiakban a „Autósiskola”) tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait, melyre tekintettel a személyes adatok kezelése - így az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás - mindenkor az érvényes adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik.

Kizárólag olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, melyeket a látogató önkéntesen bocsát az Autósiskola rendelkezésére, így az adatok a látogató kiszolgálása, az információk (hírlevelek) elküldése, valamint szolgáltatás általános színvonalának emelése érdekében szerepelnek a nyilvántartásban. A látogató a személyes adatinak megadásával egyidejűleg adatainak kezeléséhez - az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz - hozzájárul.

 

Az adatkezelésért felelős: Ujváry Ferenc EV.

 

Az Autósiskola a látogató által önkéntesen szolgáltatott adatokat a jogszabály általi felhatalmazás keretén belül használja fel, valamint azokat biztonságosan őrzi. Az Autósiskola azon szerződéses partnerei, akik az Autósiskola részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek a látogató adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

A honlap olvasása során az Autósiskola anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. A látogató a böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

Az Autósiskola rendszerbiztonsági-statisztikai céllal rögzít néhány, a látogatók személyazonosítására nem alkalmas adatot, mint például a számítógép IP címét, melyből csupán az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, így személyes adatok felhasználására nem kerül sor, továbbá az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Társaság az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A honlap további internetes oldalakra történő hivatkozásokat is tartalmazhat, melyeket követve elhagyhatja az Autósiskola által üzemeltetett honlapot, így a további internetes oldalakon szereplő tartalomért, illetve adatvédelmi irányelvekért az Autósiskola nem vállal felelősséget. Kérjük, mielőtt személyes adatait ezen oldalakon megadná, tanulmányozza a vonatkozó irányelveket.

A rögzített személyes adatokat az Autósiskola törli a nyilvántartásából, amennyiben az jogellenessé válik, azt a látogató kéri, illetve egyéb jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.

Amennyiben a látogatónak a rögzített személyes adataival kapcsolatban kérdése merül fel, azokon módosítani kíván, vagy azok törlését kívánja kezdeményezni, forduljon hozzánk a 3654 Bánréve, József Attila Utca 89. címre megküldött levél útján, vagy e-mailben: info@ujvarisuli.hu