Tájékoztató

Tájékoztató a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének feltételeiről, a vizsgáztatás rendjéről, az Ön illetve az iskola jogairól és kötelezettségeiről.

A tanfolyamra való jelentkezés feltételei

A tanfolyamra való jelentkezés módja

Ki kell tölteni egy jelentkezési lapot

A vizsgára jelentkezés feltételei

Vizsgadíjak

 Közlekedési ismeretek4. 600 Ft
Forgalmi vizsga 11.000 Ft
Összesen: 15.600 Ft

 

A vizsgadíj befizetése a vizsgát megelőző héten történik (kivétel elméleti vizsga).


A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Alapismeretek (elméleti):

Közlekedési ismeretek16 óra
Járművezetés elmélete6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek6 óra
Konzultáció 4 óra

                       
Alapismeretek tanfolyamdíja: 50. 000 Ft

Diák kedvezmény: 45.000 Ft

Az elméleti tárgyak tanóráinak időtartama 45 perc.
A foglalkozásokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén díjmentesen pótolható.

Az elméleti képzés E-learning ( távoktatás) formájában is elvégezhető

E-learning alapismeretek tanfolyamdíja: 50. 000 Ft

Diák kedvezmény: 45.000 Ft

A tanfolyamon szerzett ismeretekből vizsgát kell tenni!!!


Az elméleti vizsga számítógépen történik.


Alapismeretek (KRESZ) tesztvizsga ismertetője:

Vizsgaidő55 perc
Kérdések száma55
Elérhető pontszám75 pont
Megfelelési ponthatármin. 65 pont

Az elméleti tanfolyam kezdetétől (első előadás időpontja) számított 9 hónapon belül elméleti vizsgára kell jelentkezni, és 12 hónapon ( egy év) belül az elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. (EÜ. nem számít bele)

Sikertelen elméleti vizsga esetén legkorábban 3 munkanap elteltével lehet pótvizsgázni, 4.600 Ft pótvizsgadíj ellenében.


Vizsgáit ( forgalmi vizsga) az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül teheti le.  Ha nem sikerül jogosítványt szerezni két éven belül az egész tanfolyam megismétlése után van lehetőség a folytatásra.

A járművezetői gyakorlat csak sikeres elméleti vizsga után kezdődhet!!!

Alapoktatás:járműkezelés9 óra
Főoktatás:városi vezetés 14 óra
 éjszakai vezetés2 óra
 országúti vezetés 4 óra
 vizsga1 óra


                      

A járművezetési gyakorlat oktatási díja 8.000 Ft/óra.

Rapid: (4x 2 óra vagy hétvégi 2x2 óra) 11.000 Ft/óra

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 50 perc.


Alapoktatás


A jármű technikai kezelését, a jármű feletti uralmat, valamint a jármű biztonsági ellenőrzését sajátítja el.

Főoktatás

A főoktatás egységébe a forgalmi vezetés feladatai tartoznak. A feladatok egymásra épülnek,a feladatok sorrendjét befolyásolja a tanuló képessége és a forgalmi sajátosságok.


Forgalmi vizsga:


Pótvizsgázni ötször lehet, az ötödik sikertelen vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton (PÁV) kell részt venni. Helye: Budapest VIII. kerület Kisfaludy út 34.

VIZSGÁKON A SZEMÉLYI AZONOSSÁGOT IGAZOLNI KELL!!!
(személyi igazolvány, útlevél,  vezetői engedély)

 

HA AZ OKTATÁS BÁRMELY SZAKASZÁBAN SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE, PROBLÉMÁJA VAN, PANASSZAL KÍVÁN ÉLNI, KÉREM BIZALOMMAL FORDULJON AZ ISKOLA VEZETőJÉHEZ:   e-mail: ujvarysuli@freemail.hu

UJVÁRY FERENC
06 48 436-083
06 30 967-11-26

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága  

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50..

Telefon:+36 (1) 795-1700


Felügyeleti szerv: KAV. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály B.-A.-Z. Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály


Cím: Miskolc, József A. út 20.

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ ÉRDEKLŐDÉSÉT, JELENTKEZÉSÉT. BÍZOM ABBAN, HOGY SZOLGÁLTATÁSOM SZÍNVONALÁVAL KIÉRDEMLEM MÉLTÓ BIZALMÁT.

EREDMÉNYES VIZSGÁT ÉS BALESETMENTES VEZETÉST KÍVÁNOK!

Ujváry Ferenc
iskolavezető