Tájékoztató

Tájékoztató a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének feltételeiről, a vizsgáztatás rendjéről, az Ön illetve az iskola jogairól és kötelezettségeiről.

A tanfolyamra való jelentkezés feltételei

A tanfolyamra való jelentkezés módja

Ki kell tölteni egy jelentkezési lapot

A vizsgára jelentkezés feltételei

Vizsgadíjak

 Közlekedési ismeretek4. 600 Ft
Forgalmi vizsga 11.000 Ft
Összesen: 15.600 Ft

 

A vizsgadíj befizetése a vizsgát megelőző héten történik (kivétel elméleti vizsga).


A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Alapismeretek (elméleti):

Közlekedési ismeretek16 óra
Járművezetés elmélete6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek6 óra
Konzultáció 4 óra

                       
Alapismeretek tanfolyamdíja: 45. 000 Ft

Az elméleti tárgyak tanóráinak időtartama 45 perc.
A foglalkozásokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén díjmentesen pótolható.

Az elméleti képzés E-learning ( távoktatás) formájában is elvégezhető

E-learning alapismeretek tanfolyamdíja: 45. 000 Ft

A tanfolyamon szerzett ismeretekből vizsgát kell tenni!!!


Az elméleti vizsga számítógépen történik.


Alapismeretek (KRESZ) tesztvizsga ismertetője:

Vizsgaidő55 perc
Kérdések száma55
Elérhető pontszám75 pont
Megfelelési ponthatármin. 65 pont

Az elméleti tanfolyam kezdetétől (első előadás időpontja) számított 9 hónapon belül elméleti vizsgára kell jelentkezni, és 12 hónapon ( egy év) belül az elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. (EÜ. nem számít bele)

Sikertelen elméleti vizsga esetén legkorábban 3 munkanap elteltével lehet pótvizsgázni, 4.600 Ft pótvizsgadíj ellenében.


Vizsgáit ( forgalmi vizsga) az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül teheti le.  Ha nem sikerül jogosítványt szerezni két éven belül az egész tanfolyam megismétlése után van lehetőség a folytatásra.

A járművezetői gyakorlat csak sikeres elméleti vizsga után kezdődhet!!!

Alapoktatás:járműkezelés9 óra
Főoktatás:városi vezetés 14 óra
 éjszakai vezetés2 óra
 országúti vezetés (160 km)4 óra
 vizsga1 óra


                      

A járművezetési gyakorlat oktatási díja 5000 Ft/óra.

Rapid: (heti kettő-három a kettő garantált alkalom) 6000 Ft/óra

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 50 perc.


Alapoktatás


A jármű technikai kezelését, a jármű feletti uralmat, valamint a jármű biztonsági ellenőrzését sajátítja el.

Főoktatás

A főoktatás egységébe a forgalmi vezetés feladatai tartoznak. A feladatok egymásra épülnek,a feladatok sorrendjét befolyásolja a tanuló képessége és a forgalmi sajátosságok.


Forgalmi vizsga:


Pótvizsgázni ötször lehet, az ötödik sikertelen vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton (PÁV) kell részt venni. Helye: Budapest VIII. kerület Kisfaludy út 34.

VIZSGÁKON A SZEMÉLYI AZONOSSÁGOT IGAZOLNI KELL!!!
(személyi igazolvány, útlevél,  vezetői engedély)

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele, hogy elsősegély nyújtási ismeretekből sikeres vizsgája vagy felmentése legyen, és alapfokú iskolai végzettségét igazolja.

HA AZ OKTATÁS BÁRMELY SZAKASZÁBAN SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE, PROBLÉMÁJA VAN, PANASSZAL KÍVÁN ÉLNI, KÉREM BIZALOMMAL FORDULJON AZ ISKOLA VEZETőJÉHEZ: Magyar András 30/612-7337   e-mail: ujvarysuli@freemail.hu

UJVÁRY FERENC
06 48 436-083
06 30 967-11-26

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága  

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50..

Telefon:+36 (1) 795-1700


Felügyeleti szerv: KAV. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály B.-A.-Z. Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály


Cím: Miskolc, József A. út 20.

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ ÉRDEKLŐDÉSÉT, JELENTKEZÉSÉT. BÍZOM ABBAN, HOGY SZOLGÁLTATÁSOM SZÍNVONALÁVAL KIÉRDEMLEM MÉLTÓ BIZALMÁT.

EREDMÉNYES VIZSGÁT ÉS BALESETMENTES VEZETÉST KÍVÁNOK!

Ujváry Ferenc
iskolavezető